Potrdila, pridobljena po programu CSX pomagajo posameznikom dokazati svoje sposobnosti s področja kibernetske varnosti, ter poznavanje najbolj aktualnih kibernetsko varnostnih standardov, s čimer dokazujejo svojo primernost za izvrševanje najbolj odgovornih nalog v tej bliskovito rastoči stroki. Certifikati CSX zagotavljajo verodostojnost, ki je potrebna za kibernetsko poklicno mobilnosti. Veliko svetovnih organizacij in vladnih agencij pogosto zahteva predložitev tovrstnih potrdil ker vedo, da je izpopolnjevanje po metodah CSX tisto, ki daje njihovim imetnikom vrednost za njihovo delovno okolje.
V predavanju bodo izpostavljene zahteve za pridobivanje posameznih stopenj potrdil CSX, njihov obseg in tematika kot je pokrita od osnovne stopnje, preko uporabniške, specialistične do končne ekspertne, ki pomeni vstop v klub najboljših na planetu. Vse to zaokroži še potrdilo za upravljalca sistemov informacijske varnosti (CISM), ki osvetljuje celotno problematiko s strani organizacije sistema varovanja informacij v organizaciji.
1. Konferenca za izzive vodenja, tveganj, varnosti in revizije IKT:

Ozaveščenost o varnosti spleta in kritične infrastrukture v severni Italiji: Scenariji in smernice kako opraviti samooceno
Luca Moroni, CISA ITIL, Tiziano Sartori, ISACA Beneški odsek, Italija

20 let Cobit-a
Philipe de Picker

Vpliv mobilnih naprav na varnost IS
Andrej Zimšek

Certificiranje po programu Cyber Security Nexus (CSX)
Andrej Orel

Kaj je izziv pri dajanju zagotovil pri projektih za razvoj rešitev
Boža Javornik

Primer revidiranja razvoja informacijske rešitve
Renato Burazer

1. Konferenca za izzive vodenja, tveganj, varnosti in revizije IKT:

Strategija ISACA

Videovsebine in posodobitve ISACA.si

Nova uredba o varovanju osebnih podatkov

eIDAS uredba