Člani in nazivi

Člani ISACA® s plačilom članarine postanejo tudi člani Slovenskega odseka; trenutno nas je 154; letos smo pridobili 8 novih in zadržali 91,7% članov (2015 15 novih, zadržali 90%, v 2014 12, 93%, za obe leti smo prejeli nagradi ISACA). 30 članov ima Platinasto (15 in več let), 41 Zlato (10 do 14 let), 40 Srebrno (5 do 9 let) in 19 Bronasto (3 do 4 leta) raven članstva. 125 članov (84% vseh) ima pravico uporabljati 169 nazivov, od tega 2 vse 4, 6 po 3 in 26 po 2 naziva. Letos so člani pridobili 5 nazivov CISA (v 2015 4 novi: 3 CISA, 1 CISM; v 2014 13 novih : 9 CISA, 3 CISM, 1 CRISC), skupaj imamo 112 CISA (75,2% vseh članov), 35 CISM, 15 CGEIT, 7 CRISC. Od članov ISACA jih ima 66 tudi naziv PRIS. Delež članov po regijahMed člani sta 2 "akademska zagovornika" in 1 član študent, imamo 29 članic (20%). Najstarejši član je rojen 1948, najmlajši članici 1987, 10 članov (7,3%) je mlajših od 35 let. Povprečni član je (po nepopolnih podatkih, n=137) rojen 1967. 132 članov ima najmanj univerzitetno izobrazbo (9 doktorski, 48 magistrski naziv), 115 jih ima več kot 14 let delovnih izkušenj. Največ, 34% članov je zaposlenih v tehnoloških storitvah in svetovanju, 18% v finančnih storitvah in bančništvu.

Pravica uporabe strokovnih nazivov

Pravico uporabe ISACA strokovnega naziva imajo vsi, ki so opravili izpit, na osnovi ustreznih izkušenj pridobili naziv, so plačali članarino in pristojbine ISACA, izpolnjujejo zahteve politike ISACA (Continuing Professional Education Policy – CPE) glede rednega izobraževanja in ravnajo skladno z ISACA kodeksom poklicne etike. CPE od imetnika naziva zahteva pridobitev najmanj 20 CPE točk na leto in najmanj 120 točk v treh letih (več ...) za katera velja naziv . Neizpolnjevanje CPE ali drugih zahtev ima za posledico odvzem naziva. Na tej strani objavljamo samo tiste člane, ki se s tem strinjajo, in nazive, za katere izpolnjujejo pogoje.

CISA


CISM


CGIET


CRISC

Blagovne znamke

Najpomembnejše na teh straneh uporabljene blagovne znamke, ki so v ZDA in EU zaščitene blagovne znamke v lasti ISACA®:

• ISACA®
• IT Governance Institute®, ITGI® in IT Governance Institute (& logo)®
• Certified Information Systems Auditor® in CISA®
• Certified Information Security Manager™ in CISM®
• Certified in the Governance of Enterprise IT® in CGEIT®
• Certified in Risk and Information Systems Control™ in CRISC™
• COBIT®, COBIT Online® in COBIT Quickstart®
• IT Assurance Framework™ in ITAF™
• ISACA Journal™ in JOnline™
• @ISACA™ in ExpressLine™
• Business Model for Information Security™ in BMIS™
• Val IT™, Risk IT™
• CSX™ Cybersecurity Nexus