Slovenski odsek ISACA

Slovenski odsek ISACA® (prej Information Systems Audit and Control Association®) je bil na pobudo članov sekcije za revidiranje informacijskih sistemov pri Slovenskem inštitutu za revizijo (SIR) ustanovljen 30. aprila 1995. kot 137. odsek te mednarodne organizacije. Odsek skrbi za razvoj področij revizije IS, upravljanja IT, nadzora in dajanja zagotovil ter kibernetske varnosti.
Več o nas

Dejavnosti Slovenskega odseka ISACA

Revizija IS

Pregled z namenom prepričati se, da je pregledovano urejeno v skladu z zakoni, pravili, standardi in dobrimi navadami.


Upravljanje IT

Zagotavljanje skladnosti storitev vezanih na IT s trenutnimi in prihodnjimi potrebami organizacije in njenih strank


Nadzor in dajanje zagotovil

Izbira meril, po katerih se bo obravnavana zadeva presojala, ki so nepristranska, popolna, ustrezna, merljiva, razumljiva, splošno priznana, predpisana


Kibernetska varnost

Aktivnosti in ukrepi – tehnični in netehnični, katerih namen je zaščititi računalnike, računalniška omrežja, strojno in programsko opremo ter informacije

0
Člani odseka

0.72
Stalnost članov v %

0+
Leta delovanja odseka
Logo
Logo
Logo

Naslov

Dunajska 106, 1000 Ljubljana


Pokličite nas

040 327 279


Pošljite nam sporočilo

tajnik@isaca.si